Початок роботи

 • Оберіть вашу тему: Це, мабуть, найважча частина. Зрозумійте що ви хочете вивчати або займатись. Ідеї повинні з’являтися від цікавих вам речей. Можливо, ваше хобі може привести вас до цікавої теми. Що є таке в світі про що ви б хотіли більше дізнатись? Найважливіше, оберіть таке питання або проблему яке не є очевидними та відповіді чи рішення можуть бути знайдені за допомоги наукового дослідження.
 • Дослідіть вашу тему: Шукайте інформацію в бібліотеках та мережі Інтернет аби дізнатися більше про вашу тему. Завжди питайте «Чому?» або «Що трапиться, якщо..?» тощо. Шукайте непояснені та неочікувані результати. Крім цього, поговоріть із професіоналами у вашій галузі.
 • Організуйтесь: Організуйте все що вивчили щодо вашої теми. На цьому етапі вам слід сфокусуватись на якійсь одній конкретній ідеї.
 • Зробіть розклад: Обирайте тему що не тільки вас цікавить, але й може бути досліджена за час що ви маєте. Визначте «питання що може бути піддане випробуванню». Розробіть часову шкалу аби використовувати ваш час максимально ефективно. Виділіть багато часу саме для експериментів та збирання інформації. Вам також буде необхідний час для написання роботи та підготовки презентації або демонстрації вашої роботи.
 • Сплануйте свій експеримент: Ретельно поміркуйте над порядком роботи під час експерименту. Як тільки у вас з’явилась відповідь або рішення вашої проблеми напишіть план дослідження. Цей план повинен пояснювати як саме ви будете проводити експерименти та з чого саме вони будуть складатись. Пам’ятайте що ваш експеримент повинен бути «контрольованим». Таким, у якому тільки одна змінна (обставина що має вплив на експеримент) буде змінена за один раз. Після цього результати порівнюються із початковим станом експерименту. Таким чином ви отримаєте дослідження з обмеженою кількістю змінних, що може бути легко контрольоване. Також, під час роботи над експериментом звертайте увагу на числа аби вони були статистично правильними. Окрім всього, складіть список матеріалів, необхідних вам для проведення експериментів.
 • Порадьтесь із вашим науковим керівником щодо вашого дослідження.
 • Ведіть журнал досліджень: Під час експериментів занотовуйте всі вимірювання, розрахунки та обстеження. Не сподівайтесь на свою пам’ять. Крім всього, членам журі подобаються журнали досліджень! Використовуйте таблиці, діаграми, графіки тощо для запису кількісної інформації.
 • Аналізуйте ваші результати: Після того, як ви завершили ваші експерименти, огляньте та упорядкуйте ваші знахідки. Використовуйте графіки для візуалізації ваших даних та визначте залежності серед них. Це допоможе знайти відповідь на ваше питання. Чи отримали ви передбачувані результати? Чому так або чому ні? Чи були ваші експерименти проведені однаково кожен час? Чи є якісь фактори які ви не врахували або не спостерігали? Пам’ятайте, що розуміння помилок – це ключове вміння, яке науковці повинні розвивати в собі. В додаток до усього, те що якась змінна не призвела до очікуваних змін теж може бути цінною інформацією. Це настільки ж важливо, якщо б ця змінна призвела до якихось змін. Використання статистичного аналізу допоможе краще зрозуміти та пояснити значення цих змінних.
 • Зробіть висновки: Чи побачили ви вплив змінних на експеримент? Які залежності ви бачите між змінними на графіках? Які з цих змінних важливі? Чи зібрали ви достатньо інформації та даних? Чи треба провести більше експериментів? Тримайте відкритим свій розум – ніколи не змінюйте свої результати якщо вони не підтримують вашої теорії. Якщо ваші результати суперечать гіпотезі це нормально, в деяких випадках навіть дуже добре! Спробуйте пояснити чому отримані результати не такі як очікувалось. Чи були якісь джерела помилок які б могли змінити ці результати? Якщо були – знайдіть їх. Навіть якщо ваші результати відрізняються ви все одно провели успішне дослідження адже ви шукали відповідь на задане питання за допомогою експериментів та спостерігань. Таким чином здобуваються знання у світі науки. Поміркуйте над практичним застосуванням вашого дослідження. Як воно може допомогти сьогоденню? Наприкінці, розкажіть як би ви покращили експерименти та що би ви зробили інакше.

Елементи успішного проекту

 1. Проектна книга.Проектна книга це найцінніша частина вашої роботи. Охайні та детальні записи допоможуть зробити проект логічним та привабливим. Гарні записи показують ретельність та сумісність вашого проекту членам журі та допоможуть вам при написанні роботи. Також вам допоможуть таблиці з даними. Вони можуть бути трохи неохайними але переконайтесь аби кількісні дані були правильними, а їхні розмірності були включені в таблиці.  Не забувайте датувати записи.
 2. Наукова робота.Наукова робота повинна бути підготовлена та бути доступною так само як журнал проекту або будь-які потрібні форми та документи. Наукова робота допомагає організувати та упорядкувати як інформацію або дані, так і ваші думки. Гарна наукова робота складається з наступних частин:
  • Титульна сторінка та зміст: вони допомагають читачеві швидко орієнтуватися у роботі.
  • Вступ: готує підстави для вашої роботи. У вступ входить ваша мета, гіпотеза, проблема або інженерні цілі, пояснення того що вмотивовувало ваше дослідження і чого ви прагнете досягти.
  • Матеріали та Методи: опишіть в деталях вашу методику збирання даних або інформації, ваші спостерігання, інструменти, обладнання тощо. Ваша робота повинна бути настільки докладною аби будь-хто міг повторити ваші експерименти користуючись тільки інформацією з вашої роботи. Помістіть у вашу роботу детальні фотографії або ескізи сконструйованих вами приладів або інструментів. У роботу включайте тільки те, що ви виконали протягом останніх 12 місяців.
  • Результати: містять в собі зібрані дані та їхній аналіз. Це можуть бути таблиці, діаграми, графіки, розрахунки тощо.
  • Обговорення: у цьому є суть вашої роботи. Порівняйте отримані вами результати з теоретичними значеннями, опублікованою інформацією та/або очікуваними результатами. Не забувайте про обговорення можливих помилок. Чи відрізнялись результати повторюваних або схожих експериментів? Яким був вплив неконтрольованих факторів на результати? Що б ви зробили інакше якщо довелось би повторювати весь проект? Які інші експерименти ще потрібно провести?
  • Висновки: стисло підсумуйте ваші результати. Визначте залежності між тестованими змінними. Не узагальнюйте, будьте конкретними у викладі. Ніколи не представляйте нічого нового що ще досі не обговорювалось. Також зазначте практичне застосування вашого проекту.
  • Список використаних джерел: цей список мусить містити будь яку документацію/літературу що не є вашою (книжки, журнали, веб-сайти тощо). Не забувайте про правильний стиль посилання на джерела.

Тези проекту

Написання тез

Демонстрація проєкту

Оформлення постерів